Westergasfabriek Amsterdam

De Westergasfabriek is een voormalige gasfabriek in het Amsterdamse stadsdeel West. Begin 21e eeuw is het terrein helemaal opgeknapt en nu heeft het onder de naam Cultuurpark Westergasfabriek een culturele en recreatieve bestemming.

In de jaren negentig werden plannen gemaakt om het oude gasfabriekterrein als park in te richten. Het plan hiervoor was kandidaat voor de Floriade in 2002, maar er werd gekozen voor een locatie in de Haarlemmermeer. Uiteindelijk heeft Amsterdam de plannen in vereenvoudigde uitvoering tot stand gebracht.
Het terrein is gesaneerd en er is een park aangelegd. Samen met het oude Westerpark is daardoor een groot stadspark ontstaan. De nog aanwezige historische gebouwen zijn gerenoveerd en worden gebruikt door creatieve en culturele ondernemers.

Tot ver over de grens wordt de Westergasfabriek gezien als een referentieproject voor herontwikkeling.

 

  • Bijzondere projecten: Westergasfabriek Amsterdam
  • Bijzondere projecten: Westergasfabriek Amsterdam
  • Bijzondere projecten: Westergasfabriek Amsterdam
  • Bijzondere projecten: Westergasfabriek Amsterdam

 

Werkzaamheden VEM

In samenwerking met Tauw heeft VEM zich bezig gehouden met het opstellen van kostenramingen en investeringsramingen voor de diverse plannen.

disclaimer     sitemap     contact ©2011-2015 Leliman Communicatie