GIS en Autocad

Door middel van ons GIS pakket, in combinatie met Autocad, bepalen wij het ruimtegebruik van projecten.

Wat is GIS?

Een Geografisch Informatie Systeem (GIS) is een computerprogramma, wij werken met ArcEditor, dat je in staat stelt geografische gegevens op te slaan, deze gegevens weer op te vragen, te analyseren op basis van verschillende vraagstellingen, er vervolgens een kaart van te maken die antwoord geeft op de gestelde vragen. Meer lezen »

Bouwkostenramingen

Kostenramingen in de infrastructuur en gebiedsontwikkeling, onze specialiteit. Daar zijn we erg goed in. In alle projectfasen, voor natte en droge projecten, van spoor tot weg tot gebieden. In alle typen infrastructuur- en gebiedsontwikkelingsprojecten zijn we thuis en hebben we kennis van kosten en uitvoeringsmethoden.
Al onze ramingen zijn gebaseerd op de SSK-systematiek van de CROW.


Haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie is de analyse van functionele, technische financiƫle, ruimtelijke en locatie-aspecten van een voorgenomen project, om een beslissing te kunnen nemen over de eventuele realisatie van het project. Uit de haalbaarheidsstudie vloeien mogelijkheden van projectbegrotingen voort. Om de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek helder en duidelijk te krijgen, maken wij grofstoffelijke begrotingen. Dit gebeurt op basis van een programma van eisen, ruimteprogramma en/of stedenbouwkundig ontwerp. Dit type begroting wordt ook nog wel eens een raming genoemd.


Bouwkostenadvies

Wat projectontwikkelaars, aannemers en architecten nodig hebben, is een bouwopgave die rekening houdt met de complete context van een project. Dat vraagt om heldere inzichten, een gedegen aanpak en een actieve rol van het bouwkostenadviesbureau.

Door onze kennis op het gebied van bouwkosten te combineren met financiële begeleiding, kunnen we snel alternatieven doorrekenen, kwaliteitsbewaking uitvoeren en inzichtelijk maken waar op bespaard kan worden.


Aanbestedingsbegeleiding

U wilt een bouwproject realiseren en u wilt er zeker van zijn om uiteindelijk met de voor u meest gunstige aannemer samen te werken Wij hebben veel kennis van diverse aanbestedingsvarianten, contractvormen en andere zaken die van invloed op de prijsvorming zijn. Verschillen hierin en wat de invloed op de prijsvorming is, kunnen wij door deze kennis te allen tijde inzichtelijk maken.


Ruimtegebruik visualiseren

GIS gebruiken voor grondexploitaties. Voor analyses van het ruimtegebruik en kadastrale gegevens is GIS erg geschikt. In het GIS systeem combineren we thema's als programma van eisen, ruimtegebruik, schetsontwerp, kadastrale gegeven en huidige situatie en drukken we deze lagen op elkaar. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen een gebied.


Second opinion

De combinatie van complexe projecten en onvoldoende diepgang in de begroting kan leiden tot twijfel over de hoogte van de bouwkosten. Als u dat zo ook wel eens ervaart, dan kan Vem u onder andere helpen met:

  • Het analyseren van de aannemersbegroting met een verschillenanalyse;
  • Het vergelijken van diverse analyses (bijvoorbeeld oppervlakteanalyse);
  • Het beoordelen van inschrijvingen van meerdere partijen;
  • Het beoordelen van begrotingen gemaakt door derden.


Beoordelen meer- en minderwerk

In de uitvoeringsfase liggen heel veel zaken vast. Bijvoorbeeld welke prestatie tegen welke prijs zal worden geleverd. Toch ontstaat er bij vrijwel elk bouwproject meer- of minderwerk.

Soms is de kwaliteit van het bestek en de tekeningen, die zijn gemaakt door de architect en de adviseurs, niet 100%. Als niet alles goed is omschreven, betekent dat vaak bijbetaling vanwege extra werkzaamheden: meer- en minderwerk. Ook bedenkt de opdrachtgever of de architect regelmatig iets nieuws tijdens de bouwfase. Ook dat vraagt extra bouwbudget. Wij worden vaak ingeschakeld om dit meer- en minderwerk te beoordelen en hierover met de aannemer te onderhandelen.


Beoordelen en afprijzen PvE

Wij hebben ruime ervaring in het beoordelen van de juistheid en compleetheid van een Programma van Eisen. Ook het afprijzen van het PvE met gebruikmaking van kengetallen behoort tot ons werkgebied.

disclaimer     sitemap     contact ©2011-2015 Leliman Communicatie