Masterdam Amsterdam

Masterdam is een gebied in stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam, dat wordt begrensd door de A10, Jan van Galenstraat, Orteliuskade en Jan Evertsenstraat. Voor de vernieuwing van dit gebied is een ontwikkelvisie opgesteld door Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) en Jo Coenen & Co Architekten.

 

  • Masterdam AmsterdamMasterdam Amsterdam, overzicht ontgraven
  • Masterdam AmsterdamMasterdam Amsterdam, fasering nieuw
  • Masterdam AmsterdamMasterdam Amsterdam, nieuw over oud
  • Masterdam AmsterdamMasterdam Amsterdam, fasering
  • Masterdam AmsterdamMasterdam Amsterdam, nieuw met foto
  • Masterdam AmsterdamMasterdam Amsterdam, luchtfoto

 

Werkzaamheden VEM

Door Optimasomma (planneconomie) is aan VEM de opdracht verstrekt om voor dit gebied de bouw- en woonrijpkosten te berekenen, de bijzondere kosten inzichtelijk te maken en eventuele knelpunten aan te geven op basis van de ontwikkelvisie.
De knelpunten waren onder andere

  • De waterhuishouding binnen dit gebied is onderdeel van de totale waterhuishouding van Amsterdam en doorstroming moest ook gehandhaafd blijven tijdens de uitvoering van dit project.
  • Langs dit gebied loopt een trambaan en de gelijkstroomrichter van deze tram staat in het te ontwikkelen gebied.
  • Dwars door het gebied loopt een persriool. Dit persriool kan tijdens de herinrichting niet onderbroken of afgesloten worden omdat het onderdeel is van de hoofdverbinding van het riool van Amsterdam.
disclaimer     sitemap     contact ©2011-2015 Leliman Communicatie