Wateringse Veld Den Haag

In 1994 werd het grondgebied van de gemeente Wateringen bij Den Haag gevoegd. De woningbouw van de VINEX-locatie Wateringen werd opgedeeld in een Haags (Wateringse Veld) en een Waterings (Essellanden) deel. De bedrijfsterreinen Wateringse Veld en Zwethove zijn respectievelijk ontwikkeld door het Industrieschap Plaspoelpolder en de gemeente Wateringen.

 

  • Wateringse Veld Den HaagWateringse Veld Den Haag, Hoge Veld Oost (links)
  • Wateringse Veld Den HaagWateringse Veld Den Haag, Hoge Veld totale gebied
  • Wateringse Veld Den HaagWateringse Veld Den Haag, Hoge Veld Oost (rechts)
  • Wateringse Veld Den HaagWateringse Veld Den Haag, luchtfoto

 

Werkzaamheden VEM

De Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld, een samenwerkingsverband van de gemeente Den Haag en Bouwfonds, kreeg in 1996 de opdracht de regie te voeren over de ontwikkeling van Wateringse Veld.
In opdracht van de Ontwikkelcombinatie heeft VEM directieramingen opgesteld voor het bouw- en woonrijp maken van 3 wijken (Hoge Veld, Parkbuurt en Boezemland) binnen het Wateringse Veld.

disclaimer     sitemap     contact ©2011-2015 Leliman Communicatie