GIS en Autocad

Door middel van ons GIS pakket, in combinatie met Autocad, bepalen wij het ruimtegebruik van projecten.

Wat is GIS?

Een Geografisch Informatie Systeem (GIS) is een computerprogramma, wij werken met ArcEditor, dat je in staat stelt geografische gegevens op te slaan, deze gegevens weer op te vragen, te analyseren op basis van verschillende vraagstellingen, er vervolgens een kaart van te maken die antwoord geeft op de gestelde vragen. Meer lezen »

Wat kunnen wij met GIS voor u betekenen?

Vaak wordt gedacht dat GIS een ingewikkeld programma is en niet veel toevoegd aan het werk wat u doet, of pas in een later stadium handig is. Maar je kan GIS ook heel goed gebruiken voor het inzichtelijk maken van een plan.
Uw rapportage wordt in één klap veel duidelijker door de toevoeging van een plaatje dat laat zien wat u bedoelt.

Inzicht in plannen door visualisatie

Door beoogde uitvoeringsmaatregelen verandert de situatie in de openbare ruimte. Bekende situaties worden aangepast en de beeldvorming van de ruimte wijzigt. Bewoners of vertegenwoordigers van ondernemers in het plangebied zijn vaak niet in staat de technische tekening zo te lezen dat ze begrijpen welke wijzigingen exact gaan plaatsvinden en welke impact dit heeft.
Om deze en andere partijen een beter beeld te geven van de ideeën en de maatregelen die worden uitgevoerd is een visualisatie, bijvoorbeeld ingekleurde plantekeningen en/of sfeerimpressies van projectlocaties, een uitstekend hulpmiddel. Visualisaties van projectsituaties geven iedereen een beter inzicht in (de impact van) de beoogde maatregelen. Daardoor kan er een beter overleg over het project plaatsvinden en voelen de betrokkenen bij het project zich beter ge├»nformeerd en dat draagt over het algemeen bij aan een beter draagvlak voor de beoogde veranderingen.

Foto en film

Na een locatiebezoek kunnen de foto's en/of filmpjes die daar gemaakt zijn in GIS worden gelinkt aan de locatie waar ze betrekking op hebben.

Oud en nieuw

De nieuwe en oude situatie kan over elkaar heen worden gelegd zodat het voor een ieder duidelijk is wat er gaat gebeuren. Knelpunten komen daardoor ook snel naar voren.

Realistisch beeld

Met planvisualisatie brengt VEM het plan al tot leven, nog voor de realisatie een feit is. Dat kan door de ontwerptekening grafisch om te vormen naar een realistisch beeld. Op basis hiervan kunt u als opdrachtgever de voors en tegens van het ontwerp goed onderscheiden en waar gewenst aanpassingen doen.

Door het combineren van verschillende data(bronnen) in een GIS komt dus informatie vrij die je zonder die ruimtelijke applicatie niet zou hebben. Visualiseren en ruimtelijke informatie genereren zijn dé twee belangrijkste functies van een GIS.

disclaimer     sitemap     contact ©2011-2015 Leliman Communicatie