A2

De A2 verbindt belangrijke economische centra met elkaar, in Nederland en daarbuiten. Een goede doorstroming is dus belangrijk. Helaas staat de weg tussen Amsterdam en Utrecht steevast in de file-topvijftig. Daarom wordt hij nu verbreed. En zijn er plannen voor verdere uitbreiding in de toekomst.
Zo'n vijftig medewerkers van Rijkswaterstaat, directie Utrecht houden zich bezig met de verbreding en met de studie van de A2 op het traject Holendrecht-Oudenrijn.

 

 • A2 Holendrecht-Maarssen
 • A2 Luchtfoto
 • A2 Knooppunt Holendrecht
 • A2 Meernbrug
 • A2 Project grondverbetering
 • A2 Hooggelegen

 

Werkzaamheden VEM

Vem maakt onderdeel uit van het kostenteam van Rijkswaterstaat. Wij houden ons vooral bezig met de inhoudelijke ramingen teneinde te kunnen komen tot een goede projectbeheersing. Dit betekend met name:

 • De planstudie schrijven.
 • Ramingen maken voor de trac├ęgedeelten A2 noord, A2 Haarrijn, A2 Integratiedeel (de landtunnel) en Hooggelegen.
 • Het "Hooggelegen" deelgebied is als een van de eerste alliantie contracten op de markt gebracht volgens de openbare procedure.
 • Het A2 noord en integratiedeel betrof een DenC contract.
 • Het Haarrijngedeelte was/is een RAW bestek.
 • Mede rapportages maken volgens het basismodel Beheersing Grote Projecten (BBGP) van Rijkswaterstaat.

 

disclaimer     sitemap     contact ©2011-2015 Leliman Communicatie