Hogesnelheidslijn Zuid

De HSL-Zuid is het Nederlandse deel van de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. VEM is vanaf de eerste planvorming nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van grote kunstwerken die in het deel HSL-Zuid Holland Zuid zijn ondergebracht.

 

 • Hoge Snelheidslijn Zuid, brug Hollandsch Diep
 • Hoge Snelheidslijn Zuid, brug Hollandsch Diep
 • Hoge Snelheidslijn Zuid, tunnel Dordtsche Kil
 • Hoge Snelheidslijn Zuid, overzichtsfoto
 • Hoge Snelheidslijn Zuid, tunnel Oude Maas

 

Werkzaamheden VEM

Ten tijde van de uitvoering financieel sturing geven aan het gehele traject van Rotterdam tot het Hollandsch Diep, inclusief onderhandelingen met gemeenten en kabel- en leiding eigenaars. Bouwkosten: 1 miljard Euro.

Tunnel onder de Oude Maas
De tunnel onder de Oude Maas is inclusief toeritten 2500 meter lang. Hiervan bestaat 1050 meter uit een afzinktunnel, met als diepste punt 20,80 meter -NAP. Omdat de tunnel deels naast een dijk loopt, is een kant van de tunnelbak waterkerend uitgevoerd. Er zijn deuren geïnstalleerd die een sifonwerking van de twee naastliggende polders kan voorkomen.

Tunnel onder de Dordtsche Kil
Deze tunnel onderkruist niet alleen de Dordtsche Kil, maar is ook doorgetrokken tot voorbij de A16, waarna het spoor omhoog komt om via een brug het Hollandsch Diep te kruisen. Het gedeelte van de tunnel dat onder de Dordtsche Kil ligt is als zinktunnelaangelegd, de rest van de tunnel volgens de cut-and-covermethode. De totale lengte van de tunnel is 1488 meter, waarvan 975 meter uit een afgezonken tunnel bestaat. Het diepste punt van de tunnel ligt op 18,50 meter -NAP.
De afzinktunnel bestaat uit 7 elementen van elk 150 meter lengte. Deze zijn aan de bovenkant bekleed met betonnen platen, om beschadigingen ten gevolge van een aanvaring met een schip te voorkomen. De tunnel wordt op zijn plaats gehouden door ballast.

HSL-brug
De aanleg van de HSL-Zuid maakte de bouw van een derde Moerdijkbrug (Brug Hollandsch Diep) noodzakelijk. In 2000 werd gestart met de bouw van de door Benthem Crouwel Architecten ontworpen "kattenrug". De HSL-brug ligt enkele tientallen meters ten westen van de bestaande spoorbrug en heeft eveneens tien overspanningen. De pijlers staan, in de stroomrichting van de rivier gezien, in het verlengde van die van de bestaande spoorbrug, zodat er geen extra hindernissen voor de scheepvaart zijn ontstaan. De HSL-brug heeft een opvallende vorm, die bestaat uit Y-vormige opleggingen die vrijwel naadloos overgaan in de stalen, kokervormige overspanningen. In oktober 2004 is middels tientallen vrachtwagens zand getest of de brug zou doorbuigen, enkele centimeters zouden namelijk al desastreus zijn voor de snelle trein. Uiteindelijk bleek de brug slechts 12 mm door te buigen.
De eerste hogesnelheidstrein heeft in 2006 tijdens een testrit met zo'n 300 kilometer per uur de nieuwe brug gepasseerd.

De werkzaamhden van Vem in de verschillende projectfasen (1997 t/m 2003) omvatten onder meer:

 • Bouwkosten bepalen bij verschillende trajectstudies
 • Maken kostencalculaties van de tunnels Oude Maas en Dordsche Kil
 • Mede beoordelaar prijsvraag Brug Hollandsch Diep
 • Maken kostencalculaties brug Hollandsch Diep
 • Voeren van onderhandelingen met bouwcombinaties
 • Beoordelen ontwerpwijzigingen op het Design- en Construct contract
 • Begroten risico's t.b.v. risicodossier
 • Bijhouden bestaalschema's en betaalberekeningen

 

disclaimer     sitemap     contact ©2011-2015 Leliman Communicatie