Verlengde insteekhaven Roode Vaart

De Roode Vaart is een kanaal in Noord-Brabant. Het kanaal verbindt de Mark via Zevenbergen en Moerdijk met het Hollandsch Diep. Er is een schutsluis in de Roode Vaart.
Voor het project Roode Vaart wil de opdrachtgever inzicht in de financiële resultaten van een aantal varianten waarbij de omlegging van de Roode Vaart op een andere wijze plaatsvindt dan in de basisvariant. Dit vraagt aanpassingen op de volgende terreinen:
• Wijziging ruimtegebruik; • wijziging infrastructurele werken; • wijziging in te verwerven percelen.

 

  • Roode Vaart, bedrijventerrein Moerdijk
  • Roode Vaart, bestaande situatie
  • Roode Vaart, insteek haven
  • Roode Vaart, totaal
  • Roode Vaart, water

 

Werkzaamheden VEM

Aangezien er al een veelheid aan informatie beschikbaar was, hebben wij allereerst geïnventariseerd welke zaken wij konden gebruiken voor de opzet van het uitrekenen van nieuwe varianten. Voor de ontbrekende gegevens hebben wij aannames gedaan. Veel onderzoek is gestoken in het mogelijk verleggen van het spoor en de waterloop.
Wij hebben uiteindelijk een ruimtelijke en financiële invulling gegeven aan de stedenbouwkundige inrichtstudie van STOGO in opdracht van RBOI. Dit project hebben wij in samenwerking met City Beautiful (tegenwoordig StadKwadraat) uitgevoerd.

 

disclaimer     sitemap     contact ©2011-2015 Leliman Communicatie