NVBK

De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) is een beroepsvereniging voor kostendeskundigen in de bouw, grond-, weg- en waterbouw, installaties en huisvestingseconomie.
Website »

Adviesbureau Vem

Bouwkundig en Civieltechnisch Adviesbureau Vem (1994) is een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau dat staat voor een betrouwbare zakelijke dienstverlening die elke opdrachtgever voor, tijdens en na een project ondersteunt met advies, onderhandelingen, prijsbewaking en kwaliteitscontrole.
Wij zijn in staat gerichte en vooral betrouwbare adviezen te geven op het gebied van bouw- en bouwkostenbeheersing in de ruimste zin van het woord.

Globaal of gedetailleerd, ingewikkeld of eenvoudig. Alle opdrachten worden met de grootste persoonlijke zorg uitgevoerd!


De personen achter Adviesbureau Vem

Martin de Vos

Martin is lid van de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen en heeft zo'n 30 jaar ervaring.

Martin de Vos: 'Nadat mijn functie bij DSBV Ingenieurs en Architecten in 1994 ophield te bestaan heb ik Vem opgericht. Kostendeskundigheid is een vakgebied waar nog steeds veel vraag naar is maar wat bij de huidige opleidingen een beetje ondergeschoven is geraakt.

Voordat ik met Vem begon heb ik veel ervaring opgedaan bij verschillende bedrijven. In de loop van de tijd heb ik mijn eigen methode ontwikkeld om ramingen op te stellen. Deze methode wordt nu ook gehanteerd in de SSK methodiek (ruimtelijk ramen).

In de loop van de jaren heb ik ook veel bijzondere projecten mogen doen, zoals het calculeren van de bouwkosten voor de Stopera, uitbreidingen van de RAI, de Westergasfabriek, grote kunstwerken voor de HSL (tunnels en bruggen).'

Specialisatie Martin:

Met alleen ruimtegebruik gegevens een raming opstellen voor alle civiel technische werken:

  • Locaties
  • Wegen
  • Tunnels
  • Bruggen
  • Parkeergarages

Mail naar Martin Martin op LinkedIn


Ella Pronk

Ella is GIS adviseur en heeft ruim 10 jaar ervaring.

Ella Pronk: 'Sinds 2003 werk ik voor Vem. Naast de boekhouding en de administratie ben ik gespecialiseerd in het werken met ArcEditor zodat ik Martin kan ondersteunen met het bepalen van ruimtegebruik voor het maken van ramingen.
We kunnen met ons GIS pakket veel meer mensen ondersteunen doordat we op een eenvoudige manier plannen inzichtelijk kunnen maken. Lees meer over GIS »

Voor Vem had ik een loopbaan van zo'n 20 jaar bij diverse Shell maatschappijen. In 2000 besloot ik het roer om te gooien en stortte ik mij op verkoop van keukens aan particulieren. Een hele ommezwaai maar erg leuk om te doen. Bij de mensen thuis een keuken uittekenen, daar kon ik mijn creativiteit prima in kwijt. Na enige tijd ging het keukenbedrijf helaas failliet. Gelukkig kon ik vlak na het faillissement aan de slag bij Vem.

In mijn vrije tijd geef ik sinds 2005 leiding aan een Nederlandstalige guild met zo'n 100+ leden in World of Warcraft (een Massively Multiplayer Online Role Playing Game - MMORPG).'

Specialisatie Ella:

  • Visualiseren in GIS
  • Excel
  • Word
  • Administratie

Mail naar Ella Twitter

disclaimer     sitemap     contact ©2011-2015 Leliman Communicatie